Perbandaran


Perkhidmatan Perbandaran

Perkhidmatan Perbandaran

Merangkumi kerja-kerja pembersihan kawasan, parit dan longkang, penyelengaraan lanskap, pengurusan sisa pepejal serta pemotongan rumput dalam kawasan operasi MDKP sahaja.