Gambar


Pertandingan Kebersihan dan keceriaan Meja Pasar Sayur Pekan Kuala Penyu bulan Oktober 2021

Pertandingan diadakan bagi menilai kreativiti para peniaga disamping menyemai sikap cintakan kebersihan dikalangan peniaga.

Program Santai Kempen Tanam Pokok dan Gotong Royong Pembersihan Pantai

Berkolaborasi dengan Pejabat Pendidikan Daerah, Pejabat Perhutanan dan Penduduk Kampung di sekitar pekan bagi mencapai sasaran 10,000 pokok menjeelang tahun 2025 bagi Daerah Kuaal Penyu.