Aduan


Sistem aduan atas talian (i-Adu)

Sistem aduan atas talian (i-Adu)

Sistem aduan berpusat Agensi Kerajaan Negeri Sabah bagi menangani aduan awam mahupun aduan Integriti dengan lebih cekap dan berkesan. Ianya bertujuan menjaga kepentingan masyarakat yang mengalami masalah terhadap perkhidmatan Agensi Kerajaan Kerajaan Negeri Sabah. Salurkan aduan anda melalui sistem ini supaya dapat dipantau dan diurus dengan teratur dan cepat.
Lihat selanjutnya...