Infografik


Peserta Lukisan Pertandingan Poster Digital Program Ambang & Santai Merdeka Sempena Sambutan Bulan Kemerdekaan 2022 Peringkat Daerah Kuala Penyu, MDKP

PENGUATKUASAAN LESEN ANJING MAJLIS DAERAH KUALA PENYU, SABAH DI BAWAH ORDINAN ANJING 1987

KEMPEN DENGGI

KEMPEN ANTI KUTU SAMPAH MAJLIS DAERAH KUALA PENYU

LOGO KEMPEN ANTI KUTU SAMPAH MAJLIS DAERAH KUALA PENYU

LOGO MDKP DAN PELAN STRATEGIK MAJLIS DAERAH KUALA PENYU

HEBAHAN KEMPEN i-Adu MAJLIS DAERAH KUALA PENYU