Kawalan Penyakit dan Vektor


Kawalan Penyakit dan Vektor

Kawalan Penyakit dan Vektor

Kerja secara kolaborasi bersama agensi awam lain seperti Pejabat Kesihatan Daerah dan Jabatan Veteriner Daerah.
Kempen membasmi wabak Demam Denggi

Kempen membasmi wabak Demam Denggi