ETIKA KERJA


ETIKA KERJA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Video ini adalah sebagai pembelajaran dan garis panduan kepada semua kakitangan awam negeri dan persekutuan.

Lihat selanjutnya...

PENGURUSAN PELANGGAN

Pembelajaran daripada INTAN Sabah

Lihat selanjutnya...

GANTIAN CUTI REHAT

Pembelajaran daripada INTAN Sabah

Lihat selanjutnya...

TIPS IMEJ DAN KETERAMPILAN

Pembelajaran daripada INTAN Sabah

Lihat selanjutnya...

UJIAN KENALI DIRI SENDIRI

Video Pembelajaran Test Psikologi

Lihat selanjutnya...