Pejabat Kuala Penyu

Pegawai Eksekutif

John bin Genchit

Alamat : 13

No Telefon : 087-884248

Penolong Pegawai Eksekutif

Juini binti Kimjus

Alamat : 15

No Telefon : 087-884248

Penolong Pegawai Tadbir

Fionie Michylle binti Jeku

Alamat : 14

No Telefon : 087-884248

Penolong Pegawai Penguatkuasa

Saliha binti Mohd Salleh

Alamat : 16

No Telefon : 087-884248

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Abd. Karnaeinapandeh bin Sadeh

Alamat : 25

No Telefon : 087-884248

Penolong Jurutera

Jerome James Anin

Alamat : 18

No Telefon : 087-884248

Pengurus Sumber Manusia

Nazwani binti Zainuddin

Alamat : 12

No Telefon : 087-884248

Pegawai Perhubungan Awam

Ahmad Hariry bin Ahmad M.Y.

Alamat : 20

No Telefon : 087-884248

Penolong Akauntan

Norfarizah binti Abdul Kadir

Alamat : 21

No Telefon : 087-884248

Pemungut Hasil

Florina binti Gomiring

Alamat : 22

No Telefon : 087-884248