Kawalan Penyakit dan Vektor

Kerja secara kolaborasi bersama agensi awam lain seperti Pejabat Kesihatan Daerah dan Jabatan Veteriner Daerah.

Kempen membasmi wabak Demam Denggi