Kawalan Penyakit dan Vektor

Pemantauan tahap kebersihan melalui pengredan ke atas premis makanan dan tandas awam.
Berkerjasama dengan Pejabat Kesihatan Daerah dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pembasmian penularan wabak penyakit bawaan vektor seperti penyakit demam denggi dan chikungunya.

Kempen Denggi

Kesedaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kompaun.