•  Pembersihan dan pengurusan sisa pepejal

  •  Pemprosesan dan kelulusan Pelan Pembangunan / Bangunan

  •  Pelesenan

  •  Penyediaan kemudahan awam

  •  Cukai taksiran merupakan cukai yang dikenakan ke atas semua pegangan / harta dalam kawasan pentadbiran majlis berdasarkan kadar tahunan seperti yang diperuntukkan dalam Ordinan Kerajaan Tempatan 1961

PERUTUSAN

PERUTUSAN PEGAWAI EKSEKUTIF

Selamat Datang ke laman web Majlis Daerah Kuala Penyu.

Di sini saya merakamkan rasa syukur kepada tuhan kerana dengan izin-Nya Majlis Daerah Kuala Penyu (MDKP) dapat mewujudkan lamanweb baru yang merupakan satu petanda baik bagi memastikan kita maju setapak lagi di dalam era teknologi maklumat. Sesuai dengan hasrat YB Setiausaha Kerajaan Negeri yang mensasarkan perkhidmatan Awam Negeri Sabah ke arah Digital Government. Portal Rasmi bagi setiap agensi merupakan satu alternatif yang baik dalam usaha menerapkan Budaya IT dikalangan semua peringkat termasuk Pentadbiran Majlis. Saya berharap Portal Rasmi Majlis Daerah Kuala Penyu ini akan menjadi satu saluran interaktif untuk masyarakat memberikan atau mendapatkan maklumat secara mudah, segera dan tepat.
Saya juga ingin mengucapkan syabas kepada semua staf MDKP kerana memberikan sokongan padu dalam bidang IT yang merupakan salah satu komponen utama untuk melahirkan Knowledge Worker di semua peringkat kakitangan. Dalam senario semasa, kecanggihan IT telah banyak membuka ruang-ruang komunikasi yang luas tanpa sempadan masa dan fizikal yang seharusnya dimanfaatkan bersama untuk pembangunan daerah Kuala Penyu yang lebih mantap secara holistik dan inklusif.
Sekian, terima kasih.
Cyril A. Kissi
Pegawai Eksekutif

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

Majlis Daerah Kuala Penyu merupakan sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang diberi kuasa di bawah Ordinan Kerajaan Tempatan 1961, untuk memberikan perkhidmatan kepada penduduk Pekan Kuala Penyu dan Pekan Menumbok serta kawasan dalam Perkadaran Majlis. Ditubuhkan pada 01hb, Januari 1962, di bawah peruntukan 3 Ordinan Kerajaan Tempatan melalui Warta Kerajaan (No. G.N.S. 165-1961) sebagai Organisasi yang diletakkan di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan. Majlis Daerah Kuala Penyu juga bertanggungjawab terhadap perancangan Pembangunan Pekan Kuala Penyu dan Menumbok dalam Daerah Kuala Penyu yang merangkumi kawasan seluas 45,326 hektar bersamaan 112,000 ekar, dengan jumlah penduduk seramai 24,500 orang.

VISI

Menjadikan Majlis Daerah Kuala Penyu PBT Yang Cemerlang Dan Berintegriti Menjelang Tahun 2023

MISI

Memastikan Pentadbiran Dan Pembangunan Kawasan Perkadaran Majlis Daerah Kuala Penyu Yang Cekap Dan Berkesan Demi Kemakmuran Dan Kesejahteraan Masyarakat

CARTA ORANISASI

INFORMASI DAERAH

PENGINAPAN/PELANCONGAN

1) Rumah Rehat Majlis Daerah Kuala Penyu.
Jln Pantai Sawangan, Kuala Penyu.
Tel: 087-884248
2) Rumah Rehat Majlis Daerah Kuala Penyu(Menumbok).
Jln Pantai Mempakul, Menumbok.
Tel: 087-884248
3)Tempurung Seaside Lodge.
https://www.facebook.com/TEMPURUNGSEASIDE/?ref=br_rs
Jln Kampung Tempurung, Kuala Penyu.
Tel: 0199008630
4) Maju Kuala Penyu Farmstay.
Jln Kampung Kiaru, Kuala Penyu
www.sabahfarmstaykualapenyu.com
Tel: 0128235230, 0128270921
5) Taman Pulau Tiga
P.O Box 70
89747 Kuala Penyu
www.sabahparks.org.my
Tel : 087 884695
Fax : 087 884514

TEMPAT-TEMPAT MENARIK DI KUALA PENYU

1) Pusat Informasi Rumbia
2) Rumah Budaya
3) Golf Range
4) Pekan Kuala Penyu
5) Terminal Feri Menumbok
6) Pulau Tiga
7) Pantai Mempakul
8) Pantai Sawangan
9) Pantai Menumpang
10) Pantai Tempurung
11) Pantai Batu Luang
12) Pantai Batu Linting
13) Pantai Kiaru

PERBANKAN

Cawangan AgroBank
Bank Kerjasama Rakyat(Mesin ATM di Hospital Kuala Penyu)

MEDIA

Galeri

Video

Penerbitan

Keratan Akhbar

HUBUNGI KAMI

md.kp@sabah.gov.my

087884248

087884-709