Aduan


Sistem i-Adu

Sistem i-Adu

Sistem aduan berpusat Kerajaan Negeri Sabah bagi menangani aduan awam dengan lebih cekap dan berkesan. Ianya bertujuan menjaga kepentingan masyarakat yang mengalami masalah terhadap perkhidmatan Agensi Kerajaan Kerajaan Negeri Sabah.
Lihat selanjutnya...