Perkhidmatan Perbandaran

Antara perkhidmatan yang disediakan oleh MDKP adalah pemotongan rumput, pembersihan parit/longkang, pembersihan kawasan pekan, pengidahan kawasan taman awam, kutipan sampah domestik dan lain-lain.

Antara Perkhidmatan yang disediakan