Kawalan Pembangunan

Sebarang bentuk pembangunan yang dilakukan dalam daerah Kuala Penyu perlu mendapatkan kelulusan daripada Majlis Daerah Kuala Penyu sebelum dilaksanakan. Ianya termasuklah pembangunan perindustrian, perdagangan dan perumahan daripada individu atau pun syarikat, pertubuhan atau agensi kerajaan.
Bermula 1 November 2021 sistem atas talian bagi memudahkan proses memohon kelulusan pembangunan telah dilaksanakan oleh Kementerian Kerajaan Tempatan Negeri Sabah untuk digunapakai oleh setiap Pihak Berkuasa Tempatan di Seluruh Negeri Sabah. Sistem yang dimaksudkan adalah Sistem Elektronik Kelulusan Pelan Pembangunan (ePP) pautannya seperti berikut https://epp.sabah.gov.my/